Geschiedenis

Hoe is het allemaal begonnen ?

VIDAK is midden 1973 ontstaan, toen dansen nog als pure ernst werd aanzien. Mensen moesten lid zijn van een dansvereniging om toegelaten te worden tot danswedstrijden, wat aanleiding gaf tot de oprichting van de feitelijk vereniging “de Vilvoordse DansKlub”.

Vanaf 1980 tot 2014 werkten wij samen met dansschool De Smet – Camby, met onder andere volgende leraren : Guido De Smet, Karel en Nicole Mynendonkx, Dymphe en Jules Sterckx, Arend Vandevelde, Monica Van den Dorpel, Marga Wouters…

Vanaf 2015 tot 2018 werden de danslessen verzorgd door Dansinstituut Walkiers.

Onze huidige dansleraars zijn Fabienne en Michel, de ex Walkiers lesgevers voor Vidak en Kortenberg.


Wie zijn op dit ogenblik onze leden/dansers ?

De club gaat dit seizoen (september 2019 – juni 2020) haar 47° levensjaar in. In die tijdspanne leerden een paar duizend mensen op een elegante en plezierige wijze dansen. Hun aantal stabiliseert zich elk seizoen rond de 130 à 150 leden

Onze doelstelling als culturele vereniging is het bevorderen en populariseren van “stijldans“ en diverse “ontspanningsdansen” voor koppels.

Je start zonder danservaring om uiteindelijk met veel plezier de verschillende dansen te beheersen.

Bij VIDAK beoefen je de danssport als vrijetijdsontspanning. Je treft er danslustigen van alle leeftijden, een groep die uitgroeide tot een brede vriendenkring !